Om Trollhättan

Den plats som idag är staden Trollhättan har under historien haft flera olika namn. Genom åren har platsen bland annat gått under namnen Stora Edet, Eidar och Stranna.

Oavsett namn har platsen vid Göta älvs fallområde historisk sätt haft en strategisk placering, dels för sjöfarten via Vänern och dels dess placering längs med landsvägen från Västergötland till Norge.

Under modern tid är det SAABs tillverkning av bilar i Trollhättan som varit det som många svenskar har förknippat staden med. SAABs mer eller mindre konstanta problem har av förklarliga skäl också varit en ständig huvudvärk för staden. När nu SAAB gått i konkurs råder det fortfarande osäkerhet om vad som kommer hända med de fabriker där det tillverkats bilar sedan 1949.

För den som är intresserad av svensk bilindustri finns det ett SAAB museum i Trollhättan men det finns även gott om andra saker att göra om det är första gången du besöker staden.

Externa källor

Wikipedia
Trollhättan kommun